skip to Main Content

Wijziging Arbowet

Vanaf 1 juli is de Arbowet gewijzigd. Een belangrijke wijziging is de invoering van het verplichte basiscontract tussen arbodienstverleners en werkgevers waarin staat hoe arbodienstverleners de voor de werkgever verplichte taken uitvoeren. Bovendien staat preventie meer centraal.

De bedrijfsarts moet iedere werkplek binnen een bedrijf kunnen bezoeken en de werkgever adviseren over preventieve maatregelen. Daarnaast moet de werkgever ervoor zorgen dat de werknemer de bedrijfsarts kan bezoeken zonder toestemming van de werkgever.

Second Opinion

Wijziging Arbowet per 1 juli 2017Indien een werknemer twijfelt aan het advies van de bedrijfsarts en een second opinion van een andere bedrijfsarts aanvraagt, moet de bedrijfsarts dat verzoek in beginsel honoreren. Voornoemde aspecten moeten worden opgenomen in het basiscontract.

Naast de bedrijfsarts krijgt de preventiemedewerker een duidelijkere rol. De benoeming van de persoon van de preventiemedewerker moet met instemming van de OR of personeelsvertegenwoordiging plaatsvinden.

Bestaande contracten moeten voor 1 juli 2018 zijn aangepast. Nieuwe contracten moeten per 1 juli 2017 voldoen aan de vereisten. De Inspectie SZW krijgt de bevoegdheid om werkgevers, arbodienstverleners en bedrijfsartsen sancties op te leggen bij het niet naleven van deze regelgeving en het basiscontract.

Dit bericht is eerder gepubliceerd in de nieuwsbrief Arbeidsrecht van
Marion Hagenaars, advocaat bij Cordemeyer & Slager / Advocaten.

Cordemeyer&Slager, LawyersforIT

Back To Top