skip to Main Content

Het gemak en comfort dat we van Mercash hebben, gaat om meer dan geld. Ik veel meer inzicht heb in wat we aan het doen zijn.
Tijs de Lint, financieel specialist

Totaalsloopbedrijf Vlasman

De overstap van uitbesteding van de salarisadministratie naar zelf uitvoeren, werd door kosten ingegeven. “Het gemak en comfort dat we van Mercash hebben, gaat om meer dan geld. Ik veel meer inzicht heb in wat we aan het doen zijn,”vertelt Tijs de Lint, financieel specialist bij totaalsloopbedrijf Vlasman. Financieel en ICT-verantwoordelijke Tijs de Lint van Vlasman: “Een van de redenen dat het bedrijf de crisis heeft overleefd is omdat we op dagelijkse basis exact weten hoe we er financieel voor staan.”

Tijs de Lint, financieel specialist totaalsloopbedrijf Vlasman
Tijs de Lint, financieel specialist totaalsloopbedrijf Vlasman

Begonnen met koppensnellen, het afknippen van heipalen, groeide Vlasman in drie decennia uit tot een bedrijf in betonbewerking en slooptechnieken. Van het slopen van overheidsgebouwen, asbestverwijdering tot koppensnellen; op al deze specialismen heeft het bedrijf uit Alphen aan de Rijn een indrukwekkende referentielijst. Het belangrijkste werkterrein is Nederland, maar ze tekenden ook voor projecten in voormalig Joegoslavië, Koeweit en Duitsland. “Bij grote opdrachtgevers, zoals woningbouwcoöperaties of Schiphol, moet je tegenwoordig eerst de prequalificatie-ronde doorkomen voordat je je prijs mag indienen. Er wordt uitgebreid gekeken naar je certificering, je referenties en de wijze waarop je bent verzekerd en dergelijke. Die voorselectie is prima voor ons, dat scheidt het kaf van het koren. Vlasman is heel goed georganiseerd, uitgebreid gecertificeerd en we leveren kwaliteit. Dat betekent ook aanzienlijke algemene kosten en die moeten ook worden terugverdiend,” licht Tijs de Lint van Vlasman toe. De werkzaamheden, zeker bij asbestverwijdering, worden uitgevoerd onder strikte regelgeving die accurate vastlegging van voorbereiding, uitvoering en nazorg vereist. Ieder plaatje asbest dat moet worden verwijderd vraagt om een eigen set van verplichte documenten en formulieren. Dagelijks werkt Vlasman aan zo’n 15 tot 25 asbestprojecten.

“Ik heb het getroffen met Mercash”

Sinds 2011 voert Vlasman de salaris- en HR-administratie zelf uit, voor die tijd was het uitbesteed. Tijs de Lint prijst de toegevoegde waarde van de software en services Mercash. Tijs de Lint: “Ik heb het wel getroffen met Mercash, want dat is een enorme klantgerichte organisatie. Toen onze salarisadministrateur in 2011 met pensioen ging, heb ik die niet vervangen. Tegelijkertijd besloten we de uitbesteding stop te zetten. Dat had ook te maken met geld, met de crisis. Ik zocht naar een applicatie die we redelijk zelf konden behappen met een enorm goede ondersteuning op de achtergrond. En die biedt Mercash. De begeleiding tijdens de inrichting was heel erg goed. Ik heb nog niet eerder meegemaakt dat de inrichting vooraf zo secuur in kaart wordt gebracht.”

Crisis overleefd

Bedrijven, zeker in de bouwbranche, die de crisis overleefden hebben één belangrijke les geleerd. Met een compacte kern van vaste medewerkers en een schil van flexibele werkers heb je als onderneming de wendbaarheid om schrale tijden te doorstaan. Vlasman uit Alphen aan den Rijn heeft de magere jaren sinds 2008 overleefd. “Toen de bomen nog aan de hemel groeide, gingen mensen weleens voor een tientje meer loon naar een andere baas toe. Directeur Richard Vlasman voorzag toen al dat het niet goed kon blijven gaan. Hij besloot de vertrekkende werknemers niet te vervangen, maar tijdelijke krachten in te huren. Zo zijn we eigenlijk op vrij natuurlijke wijze teruggegaan naar de omvang van de tachtig personeelsleden die we nu hebben. Daarmee hebben we de trouwe mensen in dienst kunnen houden.”

Een uitdaging voor de bouwbranche

Vlasman-Koeweit

Het model, een compacte vaste kern met flexibele schil arbeidskrachten er om heen, staat onder druk door de nieuwe Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (DBA). Deze wet vervangt de Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) die vanaf mei 2017 volledig vervalt. De Wet DBA is bedoeld om schijnzelfstandigheid tegen te gaan. Als de Belastingdienst achteraf vast stelt dat er geen sprake is van zelfstandigheid maar van een (fictieve) dienstbetrekking, dan zijn zowel opdrachtgever als opdrachtnemer aansprakelijk voor alle achterstallige premies en belastingheffingen. Dat legt wel een druk op werken met zelfstandigen, ook met de degene die bewust gekozen heeft voor eigen ondernemerschap. Tijs de Lint haalt als voorbeeld een deskundige toezichthouder asbest, aan. De Lint: “Een zzp’er in de asbest wil niet in vaste dienst komen. Als zelfstandige kan hij een hele goede boterham verdienen en is hij niet afhankelijk van één opdrachtgever. Tijdelijke krachten werken graag voor ons. Dagelijks huren we 30 tot 40 man extra in. Door de nieuwe wet DBA, wordt werken met kleine zelfstandigen wel ingewikkeld. We zijn ons volop aan het oriënteren hoe we daar mee moeten omgaan, we hebben nog een speling van een jaar. Inhuren van zzp’ers moet niet op een verkapt dienstverband gaan lijken. Als bouwbranche wacht ons daar nog een uitdaging.”

Gemak en comfort

De Lint noemt de bouwlonen ‘schandalig’ ingewikkeld. Bij Vlasman proberen ze wel de ontwikkelingen te volgen, maar ze vragen toch met enige regelmaat feedback aan Mercash. “De helpdesk is de beste die ik ooit ben tegen gekomen. Ze kruipen echt in de huid van de klant. Ze begrijpen het dat wanneer ik bel dat ik ook echt een probleem heb.”

De financiële besparing door de salarisadministratie zelf ter hand te nemen, schat De Lint op zo’n tienduizend euro. “Het gemak en comfort dat we ervan hebben, gaat om meer dan geld. Alles zit in mijn eigen ERP-pakket. Ik veel meer inzicht heb in wat we aan het doen zijn. We hoeven niet meer de journaalposten afzonderlijk in te kloppen. Door dat inzicht kan je ook transparant zijn naar de banken, naar je partners. Een van de redenen waarom Vlasman de crisis overleefd heeft is omdat we op dagelijkse basis exact weten hoe we er financieel voor staan,” vertelt Tijs de Lint. Bij Vlasman krijg je dan ook zelden als antwoord op een vraag: ‘ik weet het niet’. “En het is mijn taak om onze mensen de tools te geven om die antwoorden te kunnen krijgen.”

Back To Top