skip to Main Content

Verzuim

Arbodienst

Met Mercash Verzuim legt u de ziek- en herstelmeldingen vast. Met slechts enkele klikken verzendt u deze gegevens naar uw arbodienst. Mercash Verzuim kent standaard koppelingen met onder meer Arbo Unie, Humannet, MaetisArdyn en ArboNed. Als een ziekteverzuim effect heeft op het salaris, dan worden de wijzigingen automatisch doorgegeven aan Mercash Salaris.

Patronen

Naast de vastlegging van gegevens is het mogelijk de benodigde statistische informatie te genereren, zodat u een goed beeld krijgt van het verzuim. Met uw eigen afwezigheidscodes creëert u een veelzijdig beeld van de afwezigheidgeschiedenis. Trends of patronen herkent u eenvoudig zodat u ook snel de juiste aanpak kunt kiezen.

Poortwachter

Mercash Verzuim ondersteunt u proactief met ziekteverzuimbegeleiding. Een handige to-do signaleert wanneer u een volgende taak rond de Wet Verbetering Poortwachter moet uitvoeren. Aan een ziekmelding koppelt u eenvoudig Word-documenten, zoals een re-integratieplan.

Ziek zijn is vervelend voor een werknemer én voor uw organisatie. Het verlagen van het gemiddelde ziekteverzuim met bijvoorbeeld één procent levert al een forse besparing op. Pak uw ziekteverzuim doelmatig aan met Mercash Verzuim.

Back To Top