We hebben het personeelssysteem zo ingericht dat we één helder overzicht hebben van alle vaste medewerkers, zzp’ers, stagiairs en vrijwilligers.

Utrechts Centrum voor de Kunsten (UCK)

Wat betekent het voor een instelling als je draait op specialistische vakdocenten en tweederde van de subsidie wordt weggehaald? Het UCK staat voor een enorme uitdaging. Met een grotere flexibiliteit moet het lukken de spil van cultuureducatie in Utrecht te blijven.

Het UCK kreeg tot 2014 van de gemeente een budget voor cultuuronderwijs op scholen en voor cursussen aan de inwoners van de stad Utrecht. Een beleidswijziging haalde het onderwijsbudget bij UCK weg. Voortaan is het cultuurcentrum een van de marktpartijen die cultuureducatie voor scholen aanbiedt.

Adri Hammink, Hoofd Personeelszaken UCK

Adri Hammink, voormalig Hoofd Personeelszaken UCK

Met het overgebleven budget van negen ton zit het UCK midden in een fikse reorganisatie. Adri Hammink, voormalig hoofd Personeelszaken UCK: “We zijn meteen gaan bezuinigen op overheadkosten. We hebben daarnaast het aantal panden van zes teruggebracht naar twee. Niks is gemakkelijk, maar die bezuinigingen raken minder het hart van onze organisatie: de docenten en het lesaanbod. We gaan ervan uit dat er van de huidige 80 fte uiteindelijk 50 fte zal overblijven. Vanuit de organisatie groeien we toe naar een ander model met grotere flexibiliteit. In onze eindvisie zien we een soort UCK-community. Een kern van mensen in vaste dienst zorgt voor verbinding en ontwikkelen de programma’s. Daaromheen krijg je een schil van de docenten die de lessen invullen. En dan kan daaromheen een schil komen van docenten die bij UCK lokalen huren en een heel eigen cursus geven.” Met vernieuwingen in het aanbod en door -nog meer dan nu al gebeurt- samen te werken met andere organisaties en zelfstandige docenten, wil UCK de spil van de Utrechtse cultuureducatie blijven.

Wat kun je elkaar bieden

De forse reorganisatie heeft niet betekend dat bij het vertrek van een docent de vacature niet meer werd ingevuld. Wat dat betreft is het een organisatie met specialisten. “Bij kunsteducatie heb je het over heel veel specifieke vakgebieden die maar door enkelen kunnen worden vervuld. Je kunt niet aan de docent gitaar vragen de vioollessen over te nemen. Als je niet voor vervanging zorgt, kun je geen vioollessen meer bieden.“

Met zo’n 300 medewerkers betrokken bij UCK, waarvan zo’n 100 in vaste dienst, zorgt de personeelsadministratie voor een totaaloverzicht. Alle medewerkers, ook de stagiairs, de zelfstandige docenten, zzp’ers en vrijwilligers zitten in het systeem. “We werkten altijd al veel met zzp’ers en het was vervelend dat iedereen altijd aparte lijstjes bij moest houden. Meteen met de start van Mercash-software in 2013 zijn we het systeem zo gaan inrichten. Je wilt alle medewerkers in één helder overzicht hebben, niet alleen de loondienstrelaties. Het past in ons beleid van een UCK-community. Onze software sluit daar naadloos op aan. De basisgegevens van de medewerkers worden beheerd door personeelszaken. Wij voeren een medewerker in met de Mercash-software. Door hem de rol ‘docent’ te geven kan het cursusbureau daar lessen en cursisten aan koppelen. Als de docent een zzp’er is, dan wordt de factuur door financiën uitbetaald. Al die aansluitende mogelijkheden ontstaan doordat je een medewerker een bepaalde rol toebedeelt.”

logo UCK

Meerwaarde UCK

Het UCK wil medewerkersbeleid maken dat echt duurzaam en bestendig is, benadrukt Hammink. Goed werkgeverschap is daarbij belangrijk, maar eigenlijk draait het in toenemende mate om de relatie tussen docenten en het UCK. “Het gaat er uiteindelijk om, in loondienst of niet, wat je elkaar over en weer kunt bieden. Goede kunstvakdocenten, docenten met voldoende didactische vaardigheden om ook in het onderwijs te kunnen werken, zijn schaars. We hebben hele goede docenten. Wat docenten waarderen bij UCK is dat we veel bieden op het gebied van bijscholing en intervisie. Dat maakt het mogelijk dat je je als docent kunt ontwikkelen. Misschien is dat ook wel onze functie. Als een instelling kun je die persoonlijke ontwikkeling als meerwaarde bieden.”