skip to Main Content

Sinds vorig jaar vormt Mercash samen met Kennys de Kenmerc Groep. De naamswijziging kenmerkt een logische volgende stap in de samenwerking tussen Kennys en Mercash met één doel: een betrouwbare totaalspecialist zijn op het gebied van HR- en Salarisoplossingen.

Vanaf 4 maart 2021 worden de Mercash e-mail adressen omgezet naar de nieuwe situatie. Dit betekent voor u dat onze medewerkers vanaf dat moment via de e-mail communiceren met voornaam.achternaam@kenmerc.nl en niet meer met voornaam.achternaam@mercash.nl.

Back To Top