Mercash Self Service medewerkers en leidinggevenden

Minder administratieve taken

Uw HR-werkprocessen van ziek melden, verlof aanvragen tot declareren verlopen digitaal en efficiënter. De HR-processen worden op dezelfde, uniforme wijze verwerkt. Met minder administratieve taken voor uw HR-medewerkers.

Meer binding met medewerkers

Het gebruik van smartphones, tablets en laptops is tegenwoordig voor bijna iedereen vanzelfsprekend en uw medewerkers en managers willen graag vanaf deze apparatuur hun dagelijkse werk kunnen regelen. Laat hen zelf hun HR-zaken regelen met Mercash Self Service.

Altijd actuele informatie

Wijzigingen in zijn persoonlijke gegevens, vakantie aanvragen, declaraties, het hoeft niet meer afzonderlijk opnieuw te worden ingevoerd. Via overzichtelijke schermen kan uw medewerker zijn eigen wijzigingen online doorgeven. De slimme workflows zorgen dat het online formulier automatisch bij de juiste persoon terechtkomt. Wel zo efficiënt en gemakkelijk met Mercash Self Service.

De mogelijkheden Manager Self Service

 • Overzicht van taken met to-do-list
 • Invoeren en goedkeuren van verlofaanvragen
 • Inzicht in verlofsaldi
 • Inzicht in aan werknemers verstrekte middelen
 • Verzuim- en hersteldmelden
 • Inzicht in opleidingen
 • Foto’s bij werknemers
 • Raadplegen digitaal medewerkerdossier
 • Direct bellen vanuit MSS
 • Direct mailen vanuit ESS
 • Salarisverhoging geven
 • Uit dienst melden
 • Promoties
 • Verplaatsingen
Mercash-Self-Service-2

De mogelijkheden Employee Self Service

 • Wijzigen van gegevens (familiegegevens, adressen, telefoonnummers, e-mailadressen)
 • Verlof aanvragen
 • Declareren, de bon eenvoudig als foto toevoegen
 • Toegang tot personeelsdossier
 • Inzicht in verlofgegevens
 • Inzien salarisstroken en jaaropgaven
 • Raadplegen van vastgelegde werknemergegevens.

Uw medewerkers zijn er aan toe. Uw organisatie is er aan toe.
Neem de volgende logische HR-stap: Mercash Self Service voor medewerkers en leidinggevenden.