skip to Main Content

Mercash Self Service medewerkers en leidinggevenden

Minder administratieve taken

Uw HR-werkprocessen van ziek melden, verlof aanvragen tot declareren verlopen digitaal en efficiënter. De HR-processen worden op dezelfde, uniforme wijze verwerkt. Met minder administratieve taken voor uw HR-medewerkers.

Meer binding personeel

Het gebruik van smartphones, tablets en laptops is tegenwoordig voor bijna iedereen vanzelfsprekend en uw medewerkers en managers willen graag vanaf deze apparatuur hun dagelijkse werk kunnen regelen. Laat hen zelf hun HR-zaken regelen met Mercash Self Service.

Altijd actuele informatie

Wijzigingen in persoonlijke gegevens, vakantieaanvragen, declaraties, het hoeft niet meer afzonderlijk te worden ingevoerd. Via overzichtelijke schermen kan uw medewerker zijn eigen wijzigingen online doorgeven. De slimme workflows zorgen dat het formulier bij de juiste persoon terechtkomt. Efficiënt en gemakkelijk.

Manager Self Service mogelijkheden:

 • Overzicht van taken met to-do-list
 • Invoeren en goedkeuren van verlofaanvragen
 • Inzicht in verlofsaldi
 • Inzicht in aan werknemers verstrekte middelen
 • Verzuim- en hersteldmelden
 • Inzicht in opleidingen
 • Foto’s bij werknemers
 • Raadplegen digitaal medewerkerdossier
 • Direct bellen vanuit MSS
 • Direct mailen vanuit ESS
 • Salarisverhoging geven
 • Uit dienst melden
 • Promoties
 • Verplaatsingen

Employee Self Service mogelijkheden:

 • Wijzigen van gegevens (familiegegevens, adressen, telefoonnummers, e-mailadressen)
 • Verlof aanvragen
 • Declareren, de bon eenvoudig als foto toevoegen
 • Toegang tot personeelsdossier
 • Inzicht in verlofgegevens
 • Inzien salarisstroken en jaaropgaven
 • Raadplegen van vastgelegde werknemergegevens.

Uw medewerkers zijn er aan toe. Uw organisatie is er aan toe.
Neem de volgende logische HR-stap: Mercash Self Service voor medewerkers en leidinggevenden.

Back To Top