skip to Main Content

Mercash vindt bescherming van uw gegevens belangrijk

Cookies

Mercash verzamelt gegevens over het websitebezoek. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt voor (anoniem) statistisch onderzoek. Om uw volgend bezoek aan onze website op eerder gemaakte keuzes af te stemmen maken wij soms gebruik van cookies. U kunt uw browser zo instellen dat het opslaan van cookies op uw computer niet of beperkt mogelijk is. Door het beperken van cookies is het mogelijk dat bepaalde inhoud en/of functionaliteit op onze websites niet voor u beschikbaar wordt.

Privacy

Mercash hecht veel waarde aan de bescherming van uw privacy bij het verwerken van persoonsgegevens. Alle gegevens die u via onze website, www.mercash.nl, invoert, worden opgenomen in een veilige database. De webserver en database-server staan in speciaal beveiligde serverruimtes. Mercash misbruikt uw gegevens op geen enkele wijze. Uw gegevens worden niet doorverkocht of gebruikt voor  reclamedoeleinden, tenzij u hier uitdrukkelijk toestemming voor verleent.

Mercash behoudt zich het recht voor dit privacystatement aan te passen.

Disclaimer

Er wordt uiterste zorg besteed aan de informatie op www.mercash.nl. Voorop staat dat de informatie correct, actueel en voor de gebruiker relevant moet zijn. Toegankelijkheid en gebruiksvriendelijkheid blijven hierbij van belang. Aan de geboden informatie kunnen geen rechten worden ontleend en Mercash bv is niet aansprakelijk voor de gevolgen van het gebruik, op welke wijze dan ook, van de informatie. Heeft u suggesties voor verbeteringen, opmerkingen of komt u fouten of verouderde informatie tegen, laat het ons weten.

Het is mogelijk dat via de website van Mercash u toegang wordt geboden tot websites en/of informatiebronnen die door derden worden onderhouden. Mercash bv kan niet aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen van het gebruik van de informatie op deze websites of webpagina’s.

E-mailberichten

E-mailberichten met eventuele bijlage die Mercash verzendt, zijn uitsluitend bestemd voor geadresseerde(n) en kunnen vertrouwelijke informatie bevatten. Indien e-mailberichten niet voor u bestemd zijn, verzoeken wij u dit e-mailbericht per ommegaande te retourneren en uit uw mailbox te verwijderen. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van deze informatie is, behoudens (schriftelijke) toestemming van Mercash bv, niet toegestaan.

Zorgvuldigheid

Mercash bv neemt alle mogelijke zorgvuldigheid in acht bij het verzenden van e-mailberichten. Mercash bv sluit elke aansprakelijkheid uit wanneer informatie in e-mailberichten niet correct, onvolledig of niet tijdig overkomt, evenals indien er schade ontstaat ten gevolge van e-mailberichten. Mercash bv garandeert niet dat een bericht wordt bezorgd zonder onderschepping of manipulatie daarvan door derden of computerprogramma’s.

Voorbehoud van rechten

Aan de inhoud van e-mailberichten kunnen geen rechten worden ontleend jegens Mercash bv. Indien u een officiële beslissing wenst waaraan rechtsgevolgen verbonden zijn, is een e-mailbericht onvoldoende. Wij verzoeken u vriendelijk daarvoor een op schrift gestelde en ondertekende beslissing te vragen.

Auteursrecht

Mercash bv behoudt zich het auteursrecht op de via www.mercash.nl verstrekte informatie inclusief beeldmerken, logo’s en fotomateriaal, uitdrukkelijk voor. Het is niet toegestaan de informatie anders dan voor persoonlijk, niet-commercieel, gebruik te verspreiden of te kopiëren zonder schriftelijke toestemming van Mercash bv.

Back To Top