skip to Main Content

Overwerk telt mee in vakantiegeld

Wijziging Minimumloon 1 juli 2017

Vanaf 1 januari 2018 moet een werkgever het minimumloon betalen voor overwerk.  In de huidige wet wordt nu onder loon verstaan: de geldelijke inkomsten uit hoofde van de dienstbetrekking met uitzondering van onder andere verdiensten uit overwerk. Deze uitzondering vervalt per 1 januari 2018. Dit betekent dat een werknemer vanaf 2018 niet alleen recht heeft op minimumloon, maar ook op vakantietoeslag over zijn overwerkloon.

In de releasenota bij versie 2018 leest u hoe u Mercash Salaris hierop kan aanpassen.

Back To Top