skip to Main Content

Niet accepteren ziekmelding of hersteld melding

Een recente uitspraak van de rechtbank Amsterdam bevestigt dat werkgevers afhankelijk zijn van het oordeel van de bedrijfsarts of verzekeringsarts voor het al dan niet accepteren van een ziekmelding of hersteld melding.

Mercash VerzuimTwijfel over een ziek- of hersteld melding komt met regelmaat voor. Denk aan een ziekmelding bij een arbeidsconflict of een plotselinge hersteld melding vlak voordat de wachttijd van 104 weken is verstreken. Hoe twijfelachtig of verrassend een ziek- of hersteldmelding ook is, een werkgever kan niet zelfstandig besluiten om een dergelijke melding al dan niet te accepteren. De werkgever is hiervoor afhankelijk van het oordeel van een arts. In de onderhavige zaak kwam het niet accepteren van de hersteld melding – terwijl uit het deskundigenoordeel van het UWV bleek dat er geen sprake meer was van ziekte – voor rekening en risico van de werkgever. De loonvordering van de werkneemster is door de kantonrechter toegewezen.

Dit bericht is eerder gepubliceerd in de nieuwsbrief Arbeidsrecht van
Marion Hagenaars, advocaat bij Cordemeyer & Slager / Advocaten.

Cordemeyer&Slager, LawyersforIT

Back To Top