skip to Main Content

Maakt kunstmatige intelligentie een recruiter overbodig?

In de toekomst doen robots meer en meer werk dat nu nog mensen uitvoeren. Kunstmatige intelligentie wordt daarmee een van de meest essentiële ontwikkelingen waarmee we te maken krijgen als maatschappij. Kan het ook helpen bij het aantrekken van de juiste medewerkers?

De beste voorspeller van de toekomst

Maakt kunstmatige intelligentie een recruiter overbodig?Voorspellen van toekomstig online gedrag van mensen voor commerciële doeleinden is zeer makkelijk te bepalen. De beste voorspeller voor de toekomst blijkt vaak te kijken naar het verleden. Met klikken en meten komen we meer te weten over de groepen die onderzocht worden en daarmee hebben we de grote bak aan informatie: big data. En door die ervaringen uit het verleden te gebruiken, patronen te herkennen en daar algoritmen op los te laten, ontstaat kunstmatige intelligentie ook wel artifical intelligence (AI) op z’n Engels. De programma’s hiervoor worden steeds intelligenter en zullen zelfstandig beslissingen nemen. Denk daarbij aan zelfrijdende auto’s, rechtspraak door een robot of algoritmische beurshandel.

Een digitaal platform

Het toepassen van kunstmatige intelligentie gaat een grote stempel op recruitment drukken. En niet pas over een jaar of tien. Toepassen van kunstmatige intelligentie in werving en selectie speelt al snel een grote rol , mede door de krapte op de arbeidsmarkt. Het wordt ontzettend belangrijk om snel de schaarse sollicitant te selecteren en ook kunnen voorspellen of de baan bij deze persoon past. De verwachting is dat een organisatie straks één digitaal platform heeft waarop vrijwel alle aspecten van werving en selectie worden samengevoegd, zoals zoeken, beoordelen, plannen, gedetailleerde beloningsmodellen maken en kandidaten voor toekomstige baanmogelijkheden opvolgen. En dat allemaal geautomatiseerd, met behulp van big data en kunstmatige intelligentie.

Rol van recruiter

Wat betekent dit voor de rol van de recruiter, als een slim digitaal platform de werving en selectie overneemt? In ieder geval dat verschillende tijdrovende taken uit handen worden genomen. De rol van recruiter zoals deze nu bestaat, zal met een paar jaar verdwenen zijn. Of de functie zelf verdwenen is, hangt af van de creativiteit waarmee recruiters met de nieuwe ontwikkeling omgaan en of hun toegevoegde waarde voor HR blijvend is.

Back To Top