Met Mercash heb ik een partner-gevoel. Als ik met hun een afspraak maak, dan houden ze zich eraan.
Remco Pauw, SUSA Uitzendbureau

Leren doe je ook van je klanten. Mercash en SUSA studenten uitzendbureau werken al vanaf het eerste uur samen. Remco Pouw, directeur van SUSA, is voortdurend op zoek naar verbetering en partner-gevoel. Met alleen werven van studenten via social media won het studentenuitzendbureau samen Deutsche Telekom de Nederlands-Duitse Prijs voor Economie. Pouw: “Wat wij doen, bestond daar gewoon nog niet.”

Remco Pouw, directeur SUSA studentenuitzendbureau

Al sinds zijn aantreden als directeur zet Remco Pouw innovaties in als het bijdraagt aan een efficiënte en effectieve organisatie. “Wij zijn vrij radicaal, ik geloof dat wij zowat het meest innovatieve uitzendbureau van Nederland zijn.”

Eén student is niet flexibel, honderden zijn dat wel.

In de uitzendmarkt is SUSA ‘een klein merk met een duidelijke specialisatie’. SUSA richt zich specifiek op uitzenden van HBO- en WO-studenten. SUSA levert een complete, flexibele pool van gecertificeerde en getrainde studenten. Ze bemensen de klantenservices van telecombedrijven, energiebedrijven, verzekeraars en financiële instellingen. Pouw: “Het zit in ons DNA dat een student zijn bijbaan goed moet kunnen combineren met zijn studie. Met een bijbaan in Customer Services kan ik ze dat bieden. Eén student is niet flexibel, honderden wel. Omdat ze op regelmatige basis voor dezelfde opdrachtgever aan de slag zijn, blijven ze ingewerkt.”

Nederlands-Duitse Prijs voor Economie

Telecombedrijf T-Mobile is een van SUSA’s opdrachtgevers. Uit een uitwisseling van ervaringen ontstond een contact met T-Mobile’s moederbedrijf Deutsche Telekom. “Duitsland is nauwelijks bekend met het flexibiliteitsconcept, werken met een schil van tijdelijke uitzendkrachten. Wat wij doen, bestond daar gewoon nog niet.” SUSA werd gevraagd een proefproject op te zetten. De praktisch onmogelijke opdracht werd een mooie uitdaging: zorg binnen drie maanden voor een flexpool van 60 studenten voor de vestiging in Leipzig. “We hebben binnen de kortste keren een gierende Facebookcampagne opgezet. Binnen vier weken hadden we 800 aanmeldingen, dat was echt geweldig.”

Voor dit succesvolle project ontving SUSA eind 2015 samen met opdrachtgever Deutsche Telekom de Nederlands-Duitse Prijs voor Economie. Veel tijd om ervan te genieten is er niet. Binnen zes maanden moet SUSA met in totaal 400 tot 500 studenten de Service Centers in vijf Duitse vestigingen bemensen. Vanzelfsprekend werven ze ook nu alleen via social media.

Ontwikkelen in partnerschap

Uit de drang tot innovatie is ook de samenwerking met Mercash ontstaan. Pouw zocht een geautomatiseerde salarisverwerking die de complexe verloning van uitzendkrachten aankon. “Studenten kunnen in één week verschillende soorten uitzendwerk doen, van kantoor- tot productiewerk. Dat werkt door in verschillende percentages die over de verschillende inkomsten moeten worden berekend. Op premievlak is er een onderscheid tussen de premies voor industrieel werk, bijvoorbeeld orders pikken, of administratief werk. Dus hadden we in één loontijdvak twee verschillende premie categorieën, verschillende reserveringen en dergelijke. Met uitzendwerk heb je voortdurend wijzigingen, wisselende diensten, meer en minder werk en andere continu veranderende zaken. Dat is tamelijk ingewikkeld.”

Omdat er nog geen salarissoftware bestond die dergelijke verloningen kon bewerken, heeft Mercash deze ontwikkeld. Dat gebeurde in nauwe partnership met SUSA. “Ons toenmalige administratieve systeem was te beperkt, te klein en te kwetsbaar om een organisatie op te bouwen. Ik wilde naar een nieuwe wereld, een systeem waarmee ik verder aan mijn organisatie kon bouwen. Het was een wens van Mercash en mij dat er een flexibel salarisverwerkend systeem kwam. De andere kant van flexibiliteit is wel dat je rekening moet houden met een hele hoop dingen die er nog niet zijn. Dat had in het begin gevolgen voor de verwerkingssnelheid. Gelukkig zijn daarin zijn de nodige slagen gemaakt. Qua functionaliteit is Mercash niet te kloppen. Er zit zoveel specifieke kennis en kunde in de software dat ik me afvraag welke andere organisatie dat zou kunnen nadoen.”

De leiders van de toekomst

De economische crisis lijkt achter de rug, de vraag naar uitzendkrachten neemt weer toe. Met de internationale uitbreiding naar Duitsland, stopt de vernieuwingsdrang van studentenuitzendbureau SUSA niet. Pouw vertelt vol enthousiasme over de totale online beleving die hij wil gaan inzetten om studenten te werven. Tevens vermoedt hij dat studentenuitzendwerk in de komende jaren een grotere rol in werving en selectie van schaarse talenten gaat spelen. “De studenten van nu zijn de leiders van de toekomst. Met het uitzendwerk kijken ze al rond bij bedrijven. Met de te verwachten tekorten aan goede arbeidskrachten zou dit wel een uitstekende ingang voor werving en selectie kunnen blijken.”

Studentenuitzendbureau SUSA gebruikt succesvol HR-software van Mercash