skip to Main Content

De nieuwe privacywetgeving biedt organisaties ruimte voor technische vernieuwingen en innovaties. Onder het mom: als we toch ons systeem op verschillende punten moeten aanpassen vanwege wetgeving, kunnen we beter zorgen dat onze systemen up to date zijn en het liefst nog wat beter. Toch grijpt bijna de helft van de organisaties die mogelijkheid niet aan, zo blijkt uit een Microsoft-onderzoek.

AVG-privacyZeshonderd directeuren en IT-managers reageerden op de enquête van Bureau Team Vier in opdracht van Microsoft Nederland. Vrijwel alle respondenten waren op de hoogte van de nieuwe privacywetgeving Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) die vanaf 25 mei in werking treedt. Toch denkt niet iedereen dat deze van toepassing is op zijn organisatie, 84 procent van de IT-managers en 72 procent van de directeuren weet dit wel. De nieuwe privacywetgeving heeft gevolgen voor de gehele organisatie, online én offline. Het handelen van werknemers is minstens zo belangrijk als veilige verwerking van data. Op de vraag hoever de organisaties zijn, kwam een gemengd antwoord, zoals uit dit onderstaande overzicht blijkt.

Hoe bent u voorbereid op de AVG?

Microsoft-AVG-enquete

bron: Microsoft

Dossier Privacywetgeving

Alle artikelen over AVG / GDPR

Back To Top