skip to Main Content

Veel verplichtingen vanwege de privacywetgeving worden op organisatieniveau geregeld. Denk aan: het algemeen gevoerde privacybeleid, een passend beveiligingsniveau van de IT-systemen en de inrichting van deze systemen zodat gevraagde informatie snel en adequaat kan worden verstrekt. Resteert nog een groot aantal verplichtingen waar u als HR-professional of HR-afdeling zelf voor verantwoordelijk bent.

Privacywetgeving en verantwoordelijkheid HR

Gegevensbescherming -datalekkenDenk aan het ‘verordening-proof’ maken van: sollicitatieprocedures en pre-employment screening op social media,  personeelsdossiers, beoordelingssystemen, administratie en uitwisseling van verzuimgegevens en re-integratie, procedures voor het controleren van mailboxen en internetgebruik, het plaatsen van camera’s, het gebruik van ‘own devices’, de uitvoering van assessments en bewaartermijnen.

Actieve informatieplicht

Maar denk ook aan de actieve informatieplicht die op de HR-afdeling rust, de rol van de ondernemingsraad (regelingen omtrent de verwerking en bescherming van persoonsgegevens van medewerkers zijn instemmingsplichtig), de mogelijke verplichting om een functionaris voor de gegevensverwerking aan te stellen en het ontstaan van datalekken door fouten van medewerkers. In dit kader is ook van belang dat in commerciële contracten vaak vergaande verplichtingen worden aangegaan die gevolgen hebben voor de medewerkers en de manier waarop zij hun werkzaamheden (zouden) moeten verrichten. Ten onrechte worden deze verplichtingen vaak niet aan de medewerkers opgelegd door middel van arbeidsovereenkomsten en arbeidsvoorwaardenregelingen.

Dit bericht is een bewerking van een blog van
Marion Hagenaars, advocaat bij Cordemeyer & Slager / Advocaten.

logo-CordemeyerSlager LawyersforIT

Wilt u op de hoogte blijven?

Mercash publiceert de komende periode met regelmaat over de AVG en de impact op de Human Resources en het arbeidsrecht. Schrijf u in, en u ontvangt een melding wanneer er een nieuw bericht wordt geplaatst.

Back To Top