skip to Main Content

Herplaatsingsverplichting = overleg!

Vanaf 1 januari 2018 is een nieuwe koppeling tussen Mercash-software en arbodiensten actief. De bestaande koppeling is dan niet meer bruikbaar.

Organogram op scholbordVergaande verplichtingen

Deze herplaatsingsverplichting leidt voor werkgevers tot vergaande inspanningen. Denk aan de verplichting om werknemers te scholen, maar ook om mogelijkheden voor herplaatsing te onderzoeken in andere ondernemingen die tot dezelfde groep behoren. In de praktijk zijn ze lastig uitvoerbaar omdat deze andere ondernemingen vaak niet zitten te wachten op deze werknemers en vrij willen zijn in hun aannamebeleid. Dit nog los van de tijd en moeite die gepaard gaat met dergelijk onderzoek.

Overleg noodzakelijk

De herplaatsingsverplichting vraagt echter nóg meer van de werkgever: de werkgever moet de werknemer namelijk betrekken bij het onderzoek en er moet overleg plaatsvinden tussen werkgever en werknemer.

De zaak

Een werkgever te Smilde doorloopt probleemloos de procedure bij het UWV om vervolgens bij de kantonrechter alsnog vast te lopen. Wat ging er mis?

De werkgever heeft het UWV toestemming gevraagd voor opzegging wegens bedrijfseconomische redenen. Het UWV verleent deze toestemming. Er zou sprake zijn van een redelijke ontslaggrond en er zouden geen mogelijkheden tot herplaatsing zijn. Er is weliswaar een vacature, maar deze is volgens het UWV niet passend gelet op het verschil in salaris, de functie-eisen en het opleidingsniveau. De kantonrechter is het hier echter niet mee eens.

Werknemer betrekken

De kantonrechter oordeelt namelijk dat de werkgever de werknemer moet betrekken bij het onderzoek naar herplaatsingsmogelijkheden. Er moet overleg plaatsvinden tussen werkgever en werknemer. Deze werkgever had echter geen enkel voorafgaand contact gehad met de werknemer over het ontslag en mogelijke andere functies. Er is daarom niet voldaan aan de herplaatsingsverplichting. Gelet op de verstoorde verhouding was herstel van de arbeidsovereenkomst niet aan de orde. De werkgever moet een vergoeding betalen.

Conclusie

Pas dus op met de herplaatsingsverplichting. Voor je het weet herstelt de rechter de arbeidsovereenkomst en ben je terug bij af. Overleg kan weliswaar achterwege blijven als het “volstrekt helder” is dat dat er geen andere functie mogelijk is, maar dit moet dan wel kunnen worden bewezen. Het is risicovol om dit te snel aan te nemen. Bovendien hoeft een passende functie geen gelijkwaardige functie te zijn. Werk dat moeilijker of juist makkelijker is, kan prima passend zijn.

Dit bericht is een bewerking van een eerdere publicatie van
Marion Hagenaars, advocaat bij Cordemeyer & Slager / Advocaten.

Cordemeyer&Slager-logo

Back To Top