skip to Main Content

Op het gebied van HR en salaris is Mercash onze keuze.

Arbeidsbemiddelingsbureau Senzer

René Walenberg, directeur van de concernstaf Atlant Groep, inmiddels omgedoopt tot Senzer: “Er moet gestructureerde data voorhanden zijn voor alle partijen. De softwaremodules van Mercash sluiten naadloos aan op Microsoft Dynamics NAV en geven precies de invulling aan onze functionele eisen.”

Senzer-ReneWahlenberg-r-300x200
René Walenberg

Senzer is een netwerkorganisatie die mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in een passende werkomgeving plaatst. Het gaat dan met name om mensen met een lichamelijke of geestelijke beperking. In principe worden zij bij reguliere organisaties geplaatst via begeleid werken, individuele detachering of groepsdetachering.

Microsoft Dynamics NAV

De organisatie uit Helmond heeft met veel regels en wetten te maken. Bovendien is de hoeveelheid informatie vanuit en naar de arbeidskrachten, medewerkers en opdrachtgevers enorm. Dat was de reden voor Senzer om te kiezen voor een breed informatiesysteem. René Walenberg, directeur van de concernstaf: “Er moet gestructureerde data voorhanden zijn voor alle partijen. Microsoft Dynamics NAV biedt veel mogelijkheden om processen tot in detail te ondersteunen. GAC Business Solutions leverde een pakket dat tot op zekere hoogte voldeed aan onze wensen. Op het gebied van HR en salaris liepen we echter tegen beperkingen aan. GAC heeft ons toen in contact gebracht met Mercash. De softwaremodules van Mercash sluiten naadloos aan op Microsoft Dynamics NAV en geven precies de invulling aan de functionele eisen die we hadden opgesteld.”

De software van Mercash sluit naadloos aan op Microsoft Dynamics NAV.
René Walenberg

Verfrissende aanpak

René Walenberg: “Het traject voorafgaand aan de implementatie is heel zorgvuldig verlopen. Van beide kanten is nadrukkelijk de keuze gemaakt om de wensen en eisen goed in kaart te brengen. Deze blauwdrukfase maakte veel inzichtelijk. Welke functionele aspecten spelen er van onze kant, wat zijn de technische mogelijkheden die Mercash biedt, sluit dit voldoende op elkaar aan? Het bleek dat er weinig tot geen technische onmogelijkheden waren, dus de basis om een project te starten was er.” Sjir Rouschop vult aan: “De kracht van Mercash is dat ze in de blauwdrukfase heel duidelijk hebben gesteld wat we wel en niet konden verwachten. Het is geen organisatie die koste wat kost gecompliceerde ontwikkeltrajecten wil induiken. Ze zijn op alle fronten reëel. Je kunt er alle eisen en randvoorwaarden neerleggen die je wilt, maar als het hun organisatie te boven gaat, dan geven ze dat direct aan. Dat werkte heel verfrissend, omdat softwareontwikkelaars zelden roepen dat iets niet kan.”

Gereedschap voor leidinggevenden

Is HRM bij traditionele bedrijven iets van de P&O-afdeling, bij Senzer liggen HR-taken bij de direct leidinggevenden. René Walenberg: “Onze managementstijl is integraal management. Als manager moet je zélf de nodige informatie kunnen benaderen, in plaats van daar een collega mee op te zadelen. Dat betekent dat we onze managers het juiste gereedschap moeten geven, in de vorm van Manager Self Service. Er zijn nog wat hindernissen te nemen, maar ons partnership met Mercash vormt hiervoor een stevige basis. Rouschop: “Een wezenlijk voordeel van het gebruik van Mercash is voor mij het gebruik van de WSW-statistiek. Dat is een rapportage die aan het Rijk geleverd moet worden. In het verleden hadden we altijd afstemmingsproblemen. De integratie komt nu terug in Mercash HR. Daarin zitten dezelfde personen in één HR-bak. Van daaruit wordt de hele rapportage opgesteld en kunnen we in één keer een aanlevering doen. Waarop we de terugkoppeling krijgen van het Rijk dat het document geen fouten bevat. Dat levert meteen tijdswinst op doordat controles en correcties niet nodig zijn.”

Mercash is geen organisatie die koste wat het kost gecompliceerde ontwikkeltrajecten wil induiken.
Sjir Rouschop

Atlant Groep -Sjir Rouschop-r-300x200
Sjir Rouschop

Gedifferentieerde rapportages

Ook de informatieverschaffing aan gemeentes verloopt soepel dankzij de Mercash-oplossingen. Door veranderde wetgeving moet Senzer op gemeentelijk niveau informatie verschaffen. Dat betekent dat zij van gedifferentieerde rapportages verlangen. Sjir Rouschop: “Om te kunnen sturen op resultaat moet je voldoende informatie in het systeem kunnen stoppen en het er overzichtelijk uit kunnen halen. Mercash bedient ons daar goed in. Dat is het voordeel van de SQL-database. René Walenberg: “De Microsoft-producten vormen intussen een vast onderdeel van onze visie. Microsoft biedt een wereldstandaard, waarmee alles en iedereen kan werken. Ons uitgangspunt is, dat de buitenwereld iets met onze informatie moet kunnen doen. Die ontsluiting kunnen we – nu en in de toekomst – het beste realiseren met Microsoft-producten. Op het gebied van HRM en Salaris is zijn er nauwelijks alternatieven voor Mercash die zo naadloos passen binnen onze ICT-omgeving. Zij zijn de enige die deze toepassing integraal bieden met Dynamics NAV.”

Back To Top