skip to Main Content

Mercash snapt onze processen en biedt de ondersteuning die nodig is voor een vlekkeloos verloop.
Anja de Haas

VDR Bouwgroep

Na enkele jaren werken met de complete software van Mercash voor HR en salaris zijn zowel financieel directeur Laurens Potters als salarisadministrateur Anja de Haas van de VDR Bouwgroep positief over de resultaten: “De besparing die we reeds hebben gerealiseerd, staat bijna gelijk aan de investering.”

Succes

De VDR Bouwgroep is een eigentijds bouwbedrijf met een roemrijk verleden dat teruggaat tot het begin van de vorige eeuw. Projectontwikkeling en grootschalige bouwprojecten vormen het leeuwendeel van de omzet. Landelijk gezien vooral bedrijfsgebouwen, zoals de vele hallen met kantoor op het terrein van de Bloemenveiling in Aalsmeer. De wijze waarop de VDR Bouwgroep bouwprojecten benadert, is bepalend geweest voor het succes. ”Wij ontwikkelen onder de naam META Bouw veel projecten turn-key: tussen het tekenen van de overeenkomst en het omdraaien van de sleutel hoeft de opdrachtgever niets te doen. We hanteren deze benadering al vanaf het moment dat de bedrijfsgebouwenmarkt eind jaren zestig ging groeien.”

Mercash was weliswaar een behoorlijke investering, maar we hebben het snel terugverdiend.
Laurens Potters

 

Alles aan elkaar geknoopt

VDR, Laurens Potter
Laurens Potter

Terwijl de projectaanpak een geoliede machine was, vertoonden de achterliggende processen tot enkele jaren terug nog mankementen. Voor het gebruik van Microsoft Dynamics NAV werkte de VDR Bouwgroep deels met softwarepakketten en deels met spreadsheets. Alles werd aan elkaar geknoopt. Laurens Potters: “De keuzes die werden gemaakt op automatiseringsvlak liepen soms uit de pas met de groei. Door de automatiseringseilanden die ontstonden, liep het bedrijf achter de feiten aan. Er kwam veel handwerk aan te pas en er was continu afstemming nodig, zowel tussen afdelingen als tussen de verschillende bedrijven binnen de groep. Zo waren er te veel stappen in het verloningsproces. De uren werden op briefjes ingeleverd, iemand klopte die uren in, maakte handmatig overzichtjes voor het management en droeg de totalen over aan de loonadministratie. Op deze handelingen moest flink bespaard kunnen worden.”

Enige logische keuze

Toen eenmaal werd besloten dat er een totaalsysteem moest komen, zijn er drie partijen bekeken. Dat selectieproces was niet heel ingewikkeld. “Je moet vandaag kiezen voor de oplossing die de processen over 5, 7 jaar nog even goed ondersteunt. Minstens zo belangrijk is de vraag welk bedrijf erachter zit. Daarnaast hebben we gekeken naar het gemeengoed. Als iedereen werkt met een bepaald product, waarom zou je dan iets anders nemen? Microsoft Office biedt een enorm brede basis voor efficiënt werken, die door iedereen wordt gebruikt. Kortom, Microsoft Dynamics NAV was de enige logische keuze qua bedrijfsoplossing, met 4PS als in de bouw gespecialiseerde partner. Daarnaast vonden wij het belangrijk dat de loonadministratie op hetzelfde platform draaide. 4PS wees ons daarom nog vóór de start op Mercash. De gestandaardiseerde basisinrichting, de flexibiliteit, het gebruiksgemak, alles klopt aan hun modules. Die beslissing was dus snel genomen.”

Steeds up-to-date

VDR Bouwgroep, Anja de Haas
Anja de Haas

Salarisadministrateur Anja de Haas kende niets anders dan de voormalige werkwijze. Zaken als de journaalpost en lonen moest ze vanuit handmatig doorzetten in het financiële pakket. “Nu is dat volledig geïntegreerd”, aldus Anja. “Een andere belangrijke vooruitgang is de omgang met de cao Bouw. Die zit lastig in elkaar als het over verloningen gaat. Mercash snapt onze processen en biedt de kennis en ondersteuning die nodig is voor een vlekkeloos verloop. Zo is het bijhouden van vakantiedagen sterk vereenvoudigd. Vroeger hadden we daar snipperkaarten voor, die handmatig werden bijgehouden in ordners. Nu wordt alles bijgehouden in Mercash Salaris en zijn de gegevens direct zichtbaar op de loonstroken. Ook de pensioenopbouw gaat niet volgens een standaard berekening, maar is volledig gesplitst. De pensioengegevens moeten we op een speciale manier doorsturen naar pensioenbeheerder Cordares. Mercash heeft deze koppeling tot stand gebracht. Dat soort zaken moet steeds up-to-date zijn.”

Koffertjes bijvullen

De VDR Bouwgroep werkt ook met Mercash Verzuim en Mercash HRM. Ze willen onder meer de opleidingen van de medewerkers online bijhouden. Laurens Potters: “Zo krijgen we beter zicht op de ontwikkeling van onze medewerkers. Iedereen neemt een koffertje mee met ervaringen en opleidingen. Dankzij Mercash HRM kunnen we straks beter bepalen bij welke medewerkers dat koffertje moet worden bijgevuld.”

Stuk voor stuk top

Mercash heeft zich in de afgelopen jaren bewezen als betrouwbaar en accuraat. De weinige problemen die zich voordeden werden altijd meteen opgelost. Laurens: “Mercash was weliswaar een behoorlijke investering, maar we hebben het in twee jaar tijd praktisch terugverdiend. Was iedere investering maar zo rendabel.” Anja de Haas: “De salarisadministratie deden we vroeger met tweeën. Sinds de invoering van Mercash Salaris kan ik deze werkzaamheden alleen af, mijn collega is zich gaan richten op andere taken.”

Back To Top