skip to Main Content

E-mailberichten met eventuele bijlage die Mercash verzendt, zijn uitsluitend bestemd voor geadresseerde(n) en kunnen vertrouwelijke informatie bevatten. Indien e-mailberichten niet voor u bestemd zijn, verzoeken wij u dit e-mailbericht per ommegaande te retourneren en uit uw mailbox te verwijderen. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van deze informatie is, behoudens (schriftelijke) toestemming van Mercash bv, niet toegestaan.

Zorgvuldigheid

Mercash bv neemt alle mogelijke zorgvuldigheid in acht bij het verzenden van e-mailberichten. Mercash bv sluit elke aansprakelijkheid uit wanneer informatie in e-mailberichten niet correct, onvolledig of niet tijdig overkomt, evenals indien er schade ontstaat ten gevolge van e-mailberichten. Mercash bv garandeert niet dat een bericht wordt bezorgd zonder onderschepping of manipulatie daarvan door derden of computerprogramma’s.

Voorbehoud van rechten

Aan de inhoud van e-mailberichten kunnen geen rechten worden ontleend jegens Mercash bv. Indien u een officiële beslissing wenst waaraan rechtsgevolgen verbonden zijn, is een e-mailbericht onvoldoende. Wij verzoeken u vriendelijk daarvoor een op schrift gestelde en ondertekende beslissing te vragen.

Back To Top