skip to Main Content
Pseudonimiseren persoonsgegevens

Zit u omhoog met alle gegevens van vroegere werknemers of sollicitanten? Of met het maken van een testomgeving met daarin uw werknemersbestand? Met Mercash kunt u persoonsgegevens eenvoudig pseudonimiseren.

AVG

AVG-privacy, anonimiseer persoonsgegevensMet de wet Algemene Verordening Persoonsbescherming (AVG of in het Engels: GDPR) die op 25 mei is ingegaan, is het gebruik van persoonsgegevens verder aan banden gelegd. U mag de gegevens alleen gebruiken voor de doeleinden waarvoor ze zijn afgegeven en dan nog maar voor een beperkte tijd.

Personeelsbeleid

Dergelijke bepalingen lijken in eerste instantie te botsen met de noodzakelijke behoefte van een onderneming om bedrijfs- en personeelsgegevens te analyseren om de strategie en het personeelsbeleid bij te kunnen sturen. Zo wilt u bijvoorbeeld de gegevens van het personeelsbestand over de afgelopen drie jaar gebruiken om een beeld te krijgen van het verloop of de samenstelling.

Pseudonimiseren

De oplossing om zowel het belang van een persoon als het belang van een onderneming te dienen, ligt in het pseudonimiseren van gegevens. Mercash maakt het mogelijk om de pseudonimiseerfunctie te gebruiken voor gegevens van sollicitanten, en ex-werknemers, en voor het anonimiseren van persoonsgegevens in een testdatabase.

Klanten van Mercash kunnen in de laatste releasenote de details van deze functie lezen.

Back To Top