Agnita

Agnita, Office Manager

Mijn werk is veelzijdig, ik heb veel verschillende taken. Klanten herkennen me vooral als de medewerker die de eerste telefoontjes aanneemt.”