skip to Main Content

Blijf op de hoogte van onze laatste ontwikkelingen en interessant HRM-nieuws via onze nieuwsbrief!

Recent HRM-nieuws

We zijn verhuisd: Boedijnhof 83

Mercash is verhuisd! Na een kleine 20 jaar op de Geldelozeweg in Hoorn te hebben gebivakkeerd is Mercash verhuisd. Het nieuwe kantoor is modern ingericht en past bij de groei, die Mercash de afgelopen jaren heeft doorgemaakt. Licht en lucht…

Per 21 september 2020: Boedijnhof 83

Mercash gaat verhuizen! Op maandag 21 september aanstaande verhuist Mercash. Door de voorbereidingen daarop en de verhuizing zelf kan onze serviceverlening vertraging oplopen op vrijdag 18 en maandag 21 september 2020. We blijven gedurende deze periode telefonisch bereikbaar via het…

Mercash HRMplus voor VVT de Keerderberg

Mercash HRMplus kent een volledig geautomatiseerde ondersteuning van de cao VVT, en heeft ook een koppeling met ons planningssystemen Nedap/ONS. Armand Villevoije, directeur woon-zorgcomplex de Keerderberg. Woon-zorgcomplex ten tijde van corona De corona-aanpak van de Keerderberg wordt bepaald door de…

Mercash lunches

In verband met de huidige omstandigheden zijn de lunches uitgesteld. We zullen u via de Mercash Nieuwsbrief op de hoogte houden. Bent u nog geen abonnee? Meld u gratis aan. Schakel JavaScript in uw browser in om dit formulier in…

Wet arbeidsmarkt in balans (WAB)

Negen aandachtspunten Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) Sinds 1 januari 2020 is de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) van kracht. Deze wet moet de balans tussen vaste en flexibele arbeidsovereenkomsten verbeteren. Opnieuw wijzigt daarmee het arbeidsrecht op belangrijke onderdelen. Verder…

Mercash integratie met Microsoft Dynamics

Mercash ondersteunt Dynamics 365 Business Central Mercash biedt de software aan op het nieuwe platform Microsoft Dynamics 365 Business Central. Daarmee verdwijnt de naam Microsoft Dynamics NAV. Business Central is te gebruiken met Mercash om uw bedrijfsprocessen verder te verbinden…

Beoordelaars in Mercash Recruitment Services

Beoordelaars in Mercash Recruitment Services Met uitlevering van Mercash 5.30 kunt u ook beoordelaars autoriseren voor bepaalde mogelijkheden in Mercash Recruitment Services. Zo kunt u nu aan vacatures beoordelaars koppelen, bijvoorbeeld de manager die de kandidaten selecteert. Door de uitgebreide autorisatie…

Uitbetalen van vakantiedagen

December is bij uitstek de maand om niet-opgenomen vakantiedagen uit te betalen. Werkgevers staan niet of te weinig stil bij de waarde van een vakantiedag.  Het is toch zaak om dit te doen, want verkeerde waardebepaling kan tot vijf jaar…

Ondersteuning NAV2013R2 stopt

Ondersteuning NAV2013R2 stopt Met ingang van Mercash versie 5.30 wordt de ondersteuning voor NAV2013R2 beëindigd. We hebben hierover eerder gecommuniceerd in de releasenota van Mercash. Actuele ondersteuning Microsoft NAV Vanaf Mercash 5.30 kunt u er op blijven rekenen dat onze…

Nieuw in Recruitment Services: beoordelen sollicitaties

Recruitment Services uitgebreid met beoordelen sollicitaties Mercash Recruitment Services wordt uitgebreid met het beoordelen van sollicitaties. De beoordelingen zijn een efficiënte en gebruiksvriendelijke toevoeging aan de online werving en selectie. Hierdoor kunt u uw sollicitatieprocessen weer een stap verder digitaliseren.…

En nu? AVG in de praktijk

En nu? AVG in de praktijk De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG of op z'n Engels GDPR) is nu enkele maanden actief. Nu de stofwolken wat neergedaald zijn, wordt het hoog tijd om te gaan kijken naar wat de AVG in…

Pseudonimiseren persoonsgegevens

Pseudonimiseren persoonsgegevens Zit u omhoog met alle gegevens van vroegere werknemers of sollicitanten? Of met het maken van een testomgeving met daarin uw werknemersbestand? Met Mercash kunt u persoonsgegevens eenvoudig pseudonimiseren. AVG Met de wet Algemene Verordening Persoonsbescherming (AVG of…

Moet aanzeggen nu wél of niet schriftelijk?

Moet aanzeggen nu wél of niet schriftelijk? Het lijkt zo eenvoudig: de werkgever informeert de werknemer schriftelijk uiterlijk een maand voordat een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd van rechtswege eindigt over het al dan niet voortzetten van de arbeidsovereenkomst. Doet hij…

Laat Mercash bewaartermijnen automatisch signaleren

De bewaartermijnen van persoonsgegevens veranderen niet door Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dus blijft gelden dat persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk mogen worden bewaard!

Soepele integratie Mercash e-HRM met Dynamics NAV 2018

Mercash-software geschikt voor Dynamics NAV 2018 De soepele integratie tussen Mercash e-HRM en Dynamics NAV 2018 van Microsoft is al enige tijd actief. Vanzelfsprekend, mogen we daaraan toevoegen, want vanaf het begin is de Mercash software speciaal voor dit platform…

Is mailen loonstroken AVG-proof?

Is mailen van loonstroken AVG-proof? Mercash krijgt regelmatig de vraag of het slim is om loonstroken aan werknemers te blijven mailen. De vervolgvraag is dan meestal: is deze methode AVG-proof?

Personeelsdossier: overzicht en inzicht in persoonsgegevens

Overzicht en inzicht in persoonsgegevens Met de AVG of GDPR moet het vastleggen van persoonsgegevens aan strengere bepalingen voldoen. Heeft u al voldoende overzicht hierin? Kunt u werknemers inzicht geven in de persoonsgegevens die in uw personeelsadministratie zijn vastgelegd? Vier…

Wie bepaalt verbetertraject: werkgever of medewerker?

Wie bepaalt verbetertraject: werkgever of medewerker? Voor de HR-professional is het een bekend verschijnsel: disfunctioneren. Met de aantrekkende arbeidsmarkt waarin het vinden van geschikte kandidaten een uitdaging is, is de disfunctionerende medewerker een belangrijk agendapunt voor de HR-professional. Dit geldt…

Mercash versie 5.20 verschijnt 25 mei

Mercash versie 5.20 verschijnt 25 mei Op 25 mei 2018 is Mercash versie 5.20 beschikbaar. De belangrijkste vernieuwingen en verbeteringen zijn: Verbeterde Autorisatie Sollicitaties en automatische to-do’s verbeterd Loonaangifte verbeterd Voor onze 4PS-klanten: automatisch verwijderen verlofaanvragen na boeken weekstaten. Optimalisatie…

Microsoft lanceert Dynamics 365 Business Central

Microsoft lanceert Dynamics 365 Business Central Dynamics 365 Business Central is op 2 april vrijgegeven. Dit is de nieuwe naam voor Microsoft Dynamics NAV. Dymanics 365 Business Central is een SaaS-oplossing; Software as a Service. Kenmerkend voor SaaS is dat…

Nieuwsbrief archief

Nieuwsbrief archief Hier vindt u alle nieuwsbrieven van Mercash terug. Download ze als PDF. Blijf op de hoogte van onze laatste ontwikkelingen en interessant HRM-nieuws via onze nieuwsbrief! Schrijf u nu in: Schakel JavaScript in uw browser in om dit…

Negen vragen over AVG aan Mercash

Negen vragen over AVG aan Mercash Hoe kan ik de HR- en salarisadministratie laten voldoen aan de komende privacywetgeving? Hoe wordt mijn organisatie AVG-compliant? Hieronder de antwoorden op de negen vragen die u aan Mercash over dit onderwerp stelde. Verwijdert…

KinderRijk snel over op Mercash Online

Verlofopbouw, onregelmatigheidstoeslag, roosterplanning, noem maar op, in 90 procent van de issues gingen we er met Mercash op vooruit. Nik Bos, ICT-coördinator KinderRijk snel over op Mercash Online Nik Bos, ICT-coördinator KinderRijk Data-integriteit. Daar ontbrak het met het vorige e-HRM-systeem…

Bewaartermijnen van persoonsgegevens

De bewaartermijnen van persoonsgegevens veranderen niet door Algemene Verordening Gevensbescherming (AVG). Dus blijft gelden dat persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk mogen worden bewaard. Voor een aantal zaken is een verplichte of gangbaare bewaartermijn. We geven u een overzicht. 4 weken…

Wie, wanneer en waarvoor?

Wie, wanneer en waarvoor? Als u Mercash inschakelt zijn er meerdere personen vanuit verschillende partijen betrokken. Denk hierbij aan de betrokkenen vanuit uw organisatie als opdrachtgever, de Microsoft NAV-partner en medewerkers vanuit diverse afdelingen binnen Mercash. Een goede afstemming over…

Drie vragen over het personeelsdossier

De hoofdregel is dat in het personeelsdossier alleen die gegevens mogen worden opgenomen die noodzakelijk zijn voor het doel van het personeelsdossier. Maar valt het burgerservicenummer onder de ‘gewone’ of onder de bijzondere persoonsgegevens? En, hoe lang mag u persoonsgegevens…

Innovatiekansen door privacywetgeving

De nieuwe privacywetgeving biedt organisaties ruimte voor technische vernieuwingen en innovaties. Onder het mom: als we toch ons systeem op verschillende punten moeten aanpassen vanwege wetgeving, kunnen we beter zorgen dat onze systemen up to date zijn en het liefst…

Maakt kunstmatige intelligentie een recruiter overbodig?

Maakt kunstmatige intelligentie een recruiter overbodig? In de toekomst doen robots meer en meer werk dat nu nog mensen uitvoeren. Kunstmatige intelligentie wordt daarmee een van de meest essentiële ontwikkelingen waarmee we te maken krijgen als maatschappij. Kan het ook…

De ondernemingsraad en privacywetgeving

De ondernemingsraad vervult een belangrijke rol bij de privacybescherming. Medezeggenschap heeft immers tot doel dat bij besluitvorming de belangen van werknemers en werkgever op een evenwichtige wijze worden meegewogen. Medezeggenschapstrajecten kunnen echter ook vertragend en verstorend werken. Voor u als…

Wat mag je noteren van een zieke werknemer?

Onzorgvuldig omgaan met informatie over de gezondheid van werknemers kan grote gevolgen hebben voor hun privacy. Zowel onder de huidige Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) als de nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) geldt dat deze gegevens worden aangemerkt als bijzondere persoonsgegevens.…

Waadi voor IT-detacheerders groot risico

Waadi voor IT-detacheerders groot risico Stel u leent als IT-ondernemer uw eigen personeel uit aan klanten van u. Met deze werknemers heeft u een relatiebeding gesloten met boeteclausule. U hoeft er dus niet bang voor te zijn dat deze werknemers…

Seksuele intimidatie op het werk

"Je bent net een ijsje, ik zou je van onder tot boven willen likken" Seksuele intimidatie op het werk. Hoe te voorkomen? "Ik moet even tussen je benen grabbelen", "I'm not looking at your tits", "Ik heb ook nog een paar…

De functionaris voor gegevensbescherming

Met de invoering van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) kunt u verplicht zijn een functionaris voor gegevensbescherming – ook vaak Data Protection Officer (DPO) genoemd – aan te stellen. Indien u hiertoe verplicht bent, is het noodzakelijk dat u tijdig…

HR en informatieplicht privacywetgeving

Werkgevers beschikken over een grote hoeveelheid persoonsgegevens van hun werknemers. Denk aan gegevens in personeelsdossiers, verzuimgegevens, re-integratiegegevens en gegevens verkregen door monitoring, zoals cameratoezicht. Welke informatieplicht heeft een werkgever op basis van de privacywetgeving AVG / GDPR? Welke informatie moet…

De HR-professional en privacywetgeving

Veel verplichtingen vanwege de privacywetgeving worden op organisatieniveau geregeld. Denk aan: het algemeen gevoerde privacybeleid, een passend beveiligingsniveau van de IT-systemen en de inrichting van deze systemen zodat gevraagde informatie snel en adequaat kan worden verstrekt. Resteert nog een groot…

Verwerking van persoonsgegevens

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) een feit. De AVG is de Nederlandse vertaling van de Europese General Data Protection Regulation (GDPR). In deze regelgeving wordt het verwerken van persoonsgegevens beperkt om de privacy van natuurlijke personen…

Vier vragen aan Theo van Zanen

Op 25 mei 2018 treedt de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) in werking. De nieuwe privacywetgeving stelt strikte eisen aan de verwerking van persoonsgegevens. Dat treft u ook als werkgever. Waar moet u op letten? In ons AVG-dossier dit keer 4…

Googlen sollicitant, mag dat nog?

Google de naam van de sollicitant en uit de resultaten krijg je al snel een beeld wat voor type de persoon is. Ook komen al snel incidenten, arbeidsconflicten of andere zaken boven water die in het cv keurig zijn weggepoetst.…

Overwerk telt mee in vakantiegeld

Overwerk telt mee in vakantiegeld Vanaf 1 januari 2018 moet een werkgever het minimumloon betalen voor overwerk.  In de huidige wet wordt nu onder loon verstaan: de geldelijke inkomsten uit hoofde van de dienstbetrekking met uitzondering van onder andere verdiensten uit overwerk. Deze uitzondering vervalt per…

Lage inkomensvoordeel (LIV)

Lage-inkomensvoordeel (LIV) Het lage-inkomensvoordeel (LIV) is een nieuwe, jaarlijkse tegemoetkoming voor werkgevers in de loonkosten van werknemers met een laag loon. In 2017 maakt de werkgever aanspraak op het LIV als een werknemer een gemiddeld uurloon heeft tussen de 100% en…

Eenvoudig contracten digitaal ondertekenen

Eenvoudig contracten digitaal ondertekenen Eenvoudig documenten, contracten en formulieren rechtsgeldig digitaal ondertekenen. Het is mogelijk met Mercash e-HRM. Alles digitaal Als alle documentprocessen online verlopen, dan is het handig dat ook de ondertekening digitaal plaatsvindt. Dat is mogelijk met Mercash…

Solliciteren via uw eigen website mogelijk

Solliciteren via uw website mogelijk met Mercash Recruitment Services Met Mercash Recruitment Services regelt u uw sollicitatieprocedure via Mercash e-HRM. Van de vacature op uw eigen website tot selectie door de leidinggevende. Handig en overzichtelijk Met Mercash Recruitment Services maakt…

Wat betekent de AVG / GDPR voor uw organisatie?

Wat betekent de AVG / GDPR voor uw organisatie? Op hoeveel plaatsen, in hoeveel systemen, bewaart u gegevens van uw werknemers? Weet u dat? Weet u ook welke informatie over een werknemer heeft vastgelegd? En weet u ook of dit…

Nieuwe arbokoppeling

Nieuwe Arbokoppeling per 1-1-2018 Vanaf 1 januari 2018 is een nieuwe koppeling tussen Mercash-software en arbodiensten actief. De bestaande koppeling is dan niet meer bruikbaar. Bescherming van persoonsgegevens van werknemers is een hoog goed. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) houdt toezicht op…

Herplaatsingsverplichting = overleg!

Herplaatsingsverplichting = overleg! Vanaf 1 januari 2018 is een nieuwe koppeling tussen Mercash-software en arbodiensten actief. De bestaande koppeling is dan niet meer bruikbaar. Vergaande verplichtingen Deze herplaatsingsverplichting leidt voor werkgevers tot vergaande inspanningen. Denk aan de verplichting om werknemers…

Wijziging minimumloon 2018

Wijziging minimumloon januari 2018 In januari 2018 wijzigt weer het een en ander op het gebied van minimumloon voor mensen die werken op basis van een overeenkomst tegen beloning. Ook als zij geen arbeidsovereenkomst hebben. Wat gaat er veranderen? Alle…

Wie beoordeelt de werknemer?

Een rechter die het functioneren van een werknemer beoordeelt? Een werknemer die zijn beoordeling bij de rechter aanvecht. De rechter zal zich toch afgevraagd hebben: wat moet ik als buitenstaander vinden van het functioneren van een werknemer? Toch wijst de…

Implementatie

Implementatie Blauwdruk Bij aanvang maken we met u een nulmeting, een blauwdruk voor de implementatie; wat is de huidige situatie en waar moet uw organisatie uitkomen met de Mercash-software? Mercash is een realistische softwareleverancier; we geloven dat een klant niet…

Ontwikkelingen belemmeringsverbod Waadi

Hoe riskant is het uitlenen van je personeel? Werknemers die door hun werkgever worden uitgeleend, mogen door de werkgever niet worden belemmerd als ze na afloop van de uitbesteding bij de opdrachtgever in dienst treden. Dit belemmeringsverbod is in de…

Niet accepteren van ziek- of herstelmelding

Niet accepteren ziekmelding of hersteld melding Een recente uitspraak van de rechtbank Amsterdam bevestigt dat werkgevers afhankelijk zijn van het oordeel van de bedrijfsarts of verzekeringsarts voor het al dan niet accepteren van een ziekmelding of hersteld melding. Twijfel over…

Wijziging minimumloon

Wijziging minimumloon Per 1 juli 2017 gaat de leeftijd voor het volwassen minimumloon omlaag van 23 naar 22 jaar. Voor 18- tot en met 21-jarigen gaat het minimumjeugdloon omhoog. Per 1 juli 2017 bedraagt het wettelijk minimumloon voor werknemers van…

Wijzigingen Arbowet

Wijziging Arbowet Vanaf 1 juli is de Arbowet gewijzigd. Een belangrijke wijziging is de invoering van het verplichte basiscontract tussen arbodienstverleners en werkgevers waarin staat hoe arbodienstverleners de voor de werkgever verplichte taken uitvoeren. Bovendien staat preventie meer centraal. De…

Interim diensten

Interim diensten Continuïteit gegarandeerd Met het inhuren van een specialist van Mercash verzekert u zich van continuïteit op uw HR- of salarisafdeling.  Salaris op tijd betaald en geen werk dat blijft liggen. Dat is de zekerheid. Eenmalig of abonnement De…

Een functionaris voor gegevensbescherming wordt verplicht

Op 25 mei 2018 treedt de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) in werking. Deze vervangt de bestaande privacywet, de Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp). De invoering van de nieuwe privacywet stelt meer eisen stellen aan de verwerking van persoonsgegevens. Zo moet elk…

KidsVision

KidsVision Professionele kinderopvang vraagt om doordachte bedrijfssoftware. KidsVision is ontwikkeld door mensen uit de praktijk. KidsVision is gebouwd op basis van Microsoft Dynamics en sluit naadloos aan op de werkzaamheden van de kinderopvang. KidsVision is volledig in de cloud beschikbaar;…

Servicedesk

Servicedesk Servicedesk Telefonisch zijn onze medewerkers van de Mercash Servicedesk op werkdagen tussen 08.30 uur tot 16.30 uur te bereiken via +31229282165. U kunt vanzelfsprekend uw vragen ook online stellen. Meekijken Meekijken met uw schermen kan helpen om een vraag…

Kennissessies

Kennissessies Kleine groepen Een kennissessie wordt in kleine groepen gegeven van zes tot maximaal twaalf deelnemers. Dat verzekert u van de juiste aandacht. Centrale locatie De kennissessies worden gegeven in het midden of zuiden van Nederland. U kunt de locatie…

Downloads

Het aanbod van Mercash software vergroot de efficiëntie van uw e-HRM- en salarisprocessen. Wilt u meer weten? Een keuze uit de informatie van Mercash die u als pdf kunt downloaden. {{ vc_btn: title=Mercash+e-HRM+software&style=flat&color=blue&size=lg&align=center&button_block=true&link=url%3Ahttps%253A%252F%252Fwww.mercash.nl%252Fwp-content%252Fuploads%252F2017%252F03%252FMercash-Infosheet-e-HRM-software.pdf%7Ctitle%3AMercash%2520e-HRM-software%7Ctarget%3A%2520_blank%7C }}{{ vc_btn: title=Mercash+HRM&style=flat&color=blue&size=lg&align=center&button_block=true&link=url%3Ahttps%253A%252F%252Fwww.mercash.nl%252Fwp-content%252Fuploads%252F2017%252F03%252FMercash-Infosheet-HR-Module.pdf%7Ctitle%3AMercash%2520HRM%7Ctarget%3A%2520_blank%7C }}{{ vc_btn: title=Manager+en+Employee+Self+Service&style=flat&color=blue&size=lg&align=center&button_block=true&link=url%3Ahttps%253A%252F%252Fwww.mercash.nl%252Fwp-content%252Fuploads%252F2017%252F03%252FMercash-Infosheet-Manager-en-Medewerker-Self-Service.pdf%7Ctitle%3AMercash%2520voor%2520uw%2520managers%2520en%2520medewerkers%7Ctarget%3A%2520_blank%7C }}{{…

Mercash Self Service

Mercash Self Service medewerkers en leidinggevendenMinder administratieve taken Uw HR-werkprocessen van ziek melden, verlof aanvragen tot declareren verlopen digitaal en efficiënter. De HR-processen worden op dezelfde, uniforme wijze verwerkt. Met minder administratieve taken voor uw HR-medewerkers. Meer binding personeel Het…

Handleiding SelfServiceDesk

{{ vc_btn: title=Handleiding+SelfServiceDesk&style=flat&shape=square&color=sky&align=center&button_block=true&link=url%3Ahttps%253A%252F%252Fwww.mercash.nl%252Fwp-content%252Fuploads%252F2017%252F06%252FMER_Handleiding_SelfServiceDesk.pdf%7Ctitle%3AHandleiding%2520SelfServiceDesk%7Ctarget%3A%2520_blank%7Crel%3Anofollow }}

Gefeliciteerd, Berend Botje!

Gefeliciteerd, Berend Botje! Berend Botje, is uitgeroepen tot ‘Beste grote kinderopvangorganisatie van Nederland’. Wij feliciteren onze klant Berend Botje van harte met deze geweldige prestatie. Het verhaal van Berend Botje Directeur Alien Alberts: "We deden dit jaar mee met de…

Interview met Jörgen Zink en Wouter Bakker

Jörgen Zink nieuwe directeur Mercash: ‘De open en persoonlijke benadering van Wouter zet ik graag voort’ Op 1 juni 2017 geeft Wouter Bakker het directeursstokje van Mercash door aan Jörgen Zink. Wouter was in 2000 een van de oprichters van…

Jörgen Zink nieuwe directeur Mercash

Jörgen Zink nieuwe directeur Mercash Met ingang van 1 juni 2017 is Jörgen Zink statutair algemeen directeur van Mercash, leverancier van e-HRM-software op basis van Microsoft Dynamics NAV. Jörgen Zink maakte sinds augustus 2015 deel uit van het managementteam. Hij…

Sportief Mercash

Zoals de Amerikanen het uitdrukken: 'work hard, play hard'; na hard werken komt het stevige ontspannen. Voor vier van onze Mercash-collega's bestond dat zondag 21 mei uit een run van 5 kilometer tijdens de Marathon van Hoorn. Tijdens deze run…

Aanzeggen per WhatsApp?

Aanzeggen per WhatsApp? Twitter, LinkedIn, Facebook, WhatsApp, sociale media zijn niet meer weg te denken in de relatie tussen werkgever en werknemer. De hieraan verbonden juridische vraagstukken zijn complex. Want wat prevaleert: het recht op privacy en de vrijheid van meningsuiting…

Het lage-inkomensvoordeel: Mercash maakt het voor u inzichtelijk

Het lage-inkomensvoordeel: Mercash maakt het voor u inzichtelijk Als werkgever kunt u vanaf 1 januari 2017 profiteren van het lage-inkomensvoordeel (LIV). Het LIV is voor werkgevers die een werknemer in dienst hebben met een uurloon tussen 100% en 125% (bij…

MSQ – Ondernemend in daken

Onze HR-processen kunnen veel efficiënter door gebruik te maken van Mercash. Dakfacilities Margriet Meijer, Hoofd P&O bij Dakfacilities, heeft de plannen al uitgestippeld. Dit jaar wordt een grote slag gemaakt in de automatisering van de HR-processen. “We maken nog veel…

Onderhandelen met de bedenktermijn in het achterhoofd

Onderhandelen met de bedenktermijn in het achterhoofd Wat doet het nieuwe kabinet met de Wet Werk en Zekerheid? Het is afwachten. Ga er vooralsnog vanuit dat de bedenktijd bij een vaststellingsovereenkomst blijft gehandhaafd. Hoe zit het ook alweer? Een overeenkomst…

Disclaimer e-mail

E-mailberichten met eventuele bijlage die Mercash verzendt, zijn uitsluitend bestemd voor geadresseerde(n) en kunnen vertrouwelijke informatie bevatten. Indien e-mailberichten niet voor u bestemd zijn, verzoeken wij u dit e-mailbericht per ommegaande te retourneren en uit uw mailbox te verwijderen. Openbaarmaking,…

MARIN – Maritiem Onderzoeksinstituut

De kracht van de software van Mercash is dat je het proces in de hand hebt. Joleen Nijland, Adviseur Arbeidsvoorwaarden en Salaris Maritiem Onderzoeksinstituut MARIN In 2015 is maritiem onderzoeksinstituut MARIN van Microsoft NAV 5.0 naar NAV 2015 overgeschakeld. Een…

Databeveiliging

Databeveiliging en de werknemer als zwakste schakel Privacy is volop in beweging. Kijkend naar de enorme hoeveelheid persoonsgegevens die inmiddels door bedrijven en overheden worden verwerkt en de gevolgen van het verlies en het onrechtmatig verwerken van persoonsgegevens, is dit…

Mercash gecertificeerd voor Dynamics NAV 2016 van Microsoft

Mercash gecertificeerd voor Dynamics NAV 2016 van Microsoft Is uw organisatie toe aan de volgende fase van mogelijkheden met uw ERP-oplossing? Mercash wel. Onze HR- en salarisoplossing is gecertificeerd voor Dynamics NAV 2016 van Microsoft. NAV 2016 de nieuwste versie…

De rol van curator en OR bij faillissement; het duizelt…

De rol van curator en OR bij faillissement; het duizelt… Deze zomer hebben het faillissement en de doorstart van kledingmerk McGregor veel stof doen opwaaien. Zelfs Kamervragen zijn gesteld. Want hoe zat het met het behoud van de werkgelegenheid? Er…

Alcoholverslaving: loonstop of loondoorbetaling?

Alcoholverslaving: loonstop of loondoorbetaling? Een gruwel voor iedere werkgever. Direct na einde proeftijd meldt een werknemer zich ziek om opgenomen te worden in een kliniek voor verslavingszorg. De behandelperiode blijkt minimaal gelijk aan de resterende duur van de arbeidsovereenkomst die…

Vlasman – totaalsloopbedrijf

Het gemak en comfort dat we van Mercash hebben, gaat om meer dan geld. Ik veel meer inzicht heb in wat we aan het doen zijn. Tijs de Lint, financieel specialist Totaalsloopbedrijf Vlasman De overstap van uitbesteding van de salarisadministratie…

Wet DBA: Moeten opdrachtgevers nog in zee gaan met zzp’ers?

Wet DBA: Moeten opdrachtgevers nog in zee gaan met zzp'ers? Afschaffing van de VAR en introductie van de Wet DBA. Verwarring en onzekerheid alom. Waar leidt deze wijziging toe, is er sneller sprake van een arbeidsovereenkomst en moet u als…

Snel en gemakkelijk: sleep uw bestanden

In Mercash kunt u voortaan simpel een bestand, mail of mailbijlage met Drag and Drop naar het dossier slepen. Drag and Drop is een nieuwe methode om interactielogposten aan te maken. Geselecteerde bestanden die bij de interactie horen kunnen direct…

De eindafrekening met een zieke (ex)werknemer

De eindafrekening met een zieke (ex)werknemer Het is bekend: bij de opbouw van het wettelijk minimum aantal vakantiedagen mag geen onderscheid worden gemaakt tussen zieke en gezonde werknemers. Tot 2012 stond dit verkeerd in de wet als gevolg van een…

PIW Groep – Sociaal werk & kinderopvang

Om de continuïteit van de organisatie te kunnen borgen, moeten we scherp zicht hebben en houden op de kosten. Carel Seijben, financieel directeur  PIW Groep Grootse veranderingen, onzekerheid en concurrentie in de welzijnszorg. De PIW Groep zorgt voor continuïteit in…

Transitievergoeding bij ziekte

Transitievergoeding bij ziekte Het nieuwe ontslagrecht is een feit. We beginnen er langzaam een beetje aan te wennen. Een beetje, want binnen de rechterlijke macht is volop discussie hoe de nieuwe wet- en regelgeving moet worden uitgelegd. Neemt niet weg…

Meldplicht datalekken vanaf 2016

Meldplicht datalekken Vanaf 1 januari 2016 geldt in Nederland een wettelijke meldplicht voor datalekken. Als er bij een datalek kans is op privacyschending van personen, moet dit gemeld worden bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Als organisatie ben je daarnaast verplicht de…

HRM

Mercash HRM Eenvoudig In een wereld van de toenemende wet- en regelgeving rond werk en flexibilisering van de arbeidsverhoudingen wilt u uw HR-processen zo eenvoudig mogelijk houden. Tenminste aan de ene kant. Aan de andere kant heeft u voor uw…

Verzuim

Verzuim Arbodienst Met Mercash Verzuim legt u de ziek- en herstelmeldingen vast. Met slechts enkele klikken verzendt u deze gegevens naar uw arbodienst. Mercash Verzuim kent standaard koppelingen met onder meer Arbo Unie, Humannet, MaetisArdyn en ArboNed. Als een ziekteverzuim…

Gaan wij samenwerken?

Gaan wij samenwerken? Maak uw ERP-aanbod van Microsoft Dynamics NAV compleet met de enige, volledig gecertificeerde en geïntegreerde salaris- en HRM-software. Samenwerken met Mercash maakt het mogelijk uw klant een totaal oplossing aan te bieden. . Samen kunnen we onze…

Sponsoring

Sponsoring Mercash hecht veel belang aan ontwikkeling en vernieuwing. Daarom sponsort en ondersteunt ons bedrijf de platformen voor Microsoft Dynamics in Nederland Dutch Dynamics Community Dynamics user group

Microsoft Dynamics

Microsoft Dynamics Integratie met Microsoft Dynamics Microsoft biedt wereldwijd geïntegreerde bedrijfsoplossingen voor middelgrote en grote ondernemingen. Microsoft Dynamics is ook voor uw bedrijf dé oplossing voor soepele ondersteuning van uw bedrijfsprocessen. Unieke integratie met uw HR- en salarisadministratie Mercash ontwikkelde…

Opmerkelijke verbeteringen met NAV2015

Opmerkelijke verbeteringen met NAV2015 Op basis van de nieuwste versies Microsoft Dynamics NAV2013R2 en NAV2015 biedt Mercash u vele nieuwe mogelijkheden en voordelen voor uw HR- en salarisadministratie. U krijgt onder meer: beter overzicht, meer tijdswinst, goede samenwerking met Office…

Xiptra

Xiptra Xiptra stelt bedrijven in staat efficiënt en slagvaardig te ondernemen en bouwt een solide basis voor gecontroleerde groeimogelijkheden. Hoe? Door processen en bedrijfsketens grondig te analyseren en op basis daarvan het ideale business platform te ontwikkelen. Ad-hoc groei en…

To Increase

To Increase Indepent Software Vendor van Microsoft Dynamics NAV add-ons Adres: Vendelier 65-1 3905 PD Veenendaal Telefoon: +31318531900 Meer informatie: http://www.to-increase.com

Rainbow Solutions

Rainbow Solutions Rainbow Solutions is een Microsoft Gold Certified Partner gespecialiseerd in de levering en invoering van bedrijfsbrede oplossingen. Zij richten zich op de ontwikkeling, verkoop en implementatie van brancheoplossingen die volledig zijn geïntegreerd in Microsoft Dynamics NAV. Speciaal voor…

Prodware

Prodware Wie, wat, waar, wanneer, hoe en waarom? Vragen die u snel moet kunnen beantwoorden en dus wilt u alle relevante informatie binnen handbereik, uit alle onderdelen van uw bedrijf. Prodware (voorheen Qurius) helpt u om dit voor elkaar te krijgen.…

Faect

Faect Branches: projectorganisaties, handelsbedrijven, industrie, zakelijke dienstverlening, transport en distributie Adres: Huizermaatweg 2, 1276 LB  HUIZEN Telefoon:+31357510111 Meer informatie: www.faect.nl

MySolution

MySolution MySolution is als Gold Certified Microsoft Partner actief met haar oplossing MySolution FLEX in de uitzend- en detacheringsbranche. Integraal Het totale proces van werving & selectie, matching, planning, urenregistratie, facturatie en financiële administratie kan integraal worden geautomatiseerd. De verloning…

MD Solutions

MD Solutions Als Microsoft Dynamics NAV Gold Certified Partner wordt MD Solutions gemaakt door de mensen waaruit zij bestaat. De consultants hebben veel verstand van Microsoft Dynamics NAV. Doordat zij reeds meerdere Dynamics-trajecten hebben begeleid bij verschillende bedrijven kan een…

Axians

Axians Branches: lokale en regionale overheid, industrie, cure & care, AGF Adres: Oude Middenweg 11 2491 AC Den Haag Telefoon: +31703130240 Meer informatie: www.axians.nl

QExpertise

Branches: onderwijs- en exameninstellingen, arbo- en reïntegratiebedrijven Adres: Citadel 8a3905 NK,Veenendaal Telefoon: +31888881000 Meer informatie: www.qexperts.nl

DIN Solutions

DIN Solutions DIN Solutions is gespecialiseerd in het creëren, implementeren en beheren van business oplossingen gebaseerd op Microsoft Dynamics NAV. Deze kenmerken zich door een mix van standaard- en branchespecifieke functies die antwoord bieden op uw specifieke bedrijfsvraagstukken. Op deze…

CTAC

CTAC Ctac is specialist in ERP-oplossingen. Het bedrijf is sinds 1992 actief in IT- en businessconsultancy met gedegen functionele en technische expertise. Ctac is Gold partner van SAP en Microsoft Gold Certified Partner (Dynamics NAV en CRM) en biedt ERP-oplossingen,…

Abecon

Abecon Succes vereist een solide én flexibele basis, zeker voor bedrijven die willen blijven groeien. Uw medewerkers moeten altijd en overal kunnen beschikken over de laatste informatie om met overtuiging de juiste beslissingen te kunnen nemen. Overzicht en inzicht, daar…

GAC

GAC Business Solutions GAC Business Solutions levert business software aan de middenmarkt. De klanten bevinden zich voornamelijk in branches van productiebedrijven, groothandels en zakelijke dienstverleners. Door sterke partnerships op te bouwen met branchespecialisten, Microsoft specialisten en klanten, hebben zij de…

4PS

4PS 4PS is een professioneel ICT-bedrijf dat zich volledig richt op het ontwikkelen, verkopen, implementeren en onderhouden van standaard IT-oplossingen voor de B&U-, GWW- en Installatiebedrijven. Hun oplossing, 4PS Construct, is een integrale business oplossing (ERP, CRM, SCM, CPM) welke…

Samenwerken

Microsoft Dynamics Uw bedrijf is anders. Juist datgene dat uw bedrijf onderscheidt van uw concurrenten, kan u succesvol maken. Microsoft Dynamics is ontworpen om úw onderscheidend vermogen te ondersteunen. Partner en onafhankelijk Mercash is Silver Certified Partner van Microsoft én…

Privacy

Mercash vindt bescherming van uw gegevens belangrijkCookies Mercash verzamelt gegevens over het websitebezoek. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt voor (anoniem) statistisch onderzoek. Om uw volgend bezoek aan onze website op eerder gemaakte keuzes af te stemmen maken wij soms gebruik…

Partners

Partners van Mercash Met deze partners verzorgt Mercash uw totale bedrijfsoplossing van ERP tot uw HR- en salarisadministratie.

Salaris

Salaris Inrichting op maat De flexibele opbouw van Mercash Salaris biedt u alle gewenste voordelen. Alle regelingen in uw organisatie kunt u met onze HR- en salarissoftware toepassen. Voorbereidingen op wijzigingen in wet- en regelgeving hoeft u niet meer te…

Employee Self Service

Employee Self Service Weg met papier Die onoverzichtelijke papieren stroom met wijzigingen van uw medewerkersschuift u meteen weg met Mercash Employee Self Service  (Mercash ESS). Een HR-medewerker kan de wijzigingen via een mutatiescherm controleren. Slimme afhandeling De slimme workflows zorgen…

VDR Bouwgroep

Mercash snapt onze processen en biedt de ondersteuning die nodig is voor een vlekkeloos verloop. Anja de Haas VDR Bouwgroep Na enkele jaren werken met de complete software van Mercash voor HR en salaris zijn zowel financieel directeur Laurens Potters…

Senzer – Arbeidsbemiddeling

Op het gebied van HR en salaris is Mercash onze keuze. Arbeidsbemiddelingsbureau Senzer René Walenberg, directeur van de concernstaf Atlant Groep, inmiddels omgedoopt tot Senzer: “Er moet gestructureerde data voorhanden zijn voor alle partijen. De softwaremodules van Mercash sluiten naadloos…

Managementinformatie

Managementinformatie Rapportages Voor veel rapportages heeft u snel de resultaten nodig. Met de Power BI gebruikt u managementinformatie met voorgedefinieerde overzichten. Standaard zijn er met kruistabellen analyses mogelijk op onder meer FTE-rapportage, in- en uitdienstreding, verzuimgegevens en looncomponenten. De aanwezige…

Back To Top